Du er her: / sommerhusedanmark.dk / disclaimer


Disclaimer


TouristOnlines generelle betingelser for online booking af sommerhuse
 
OMFANG
Nedenstående generelle betingelser er gældende for bookinger gennemført via TouristOnlines online systemer, herunder booking af sommerhuse med eventuelle ekstraservices m.v.
 
Foruden TouristOnlines egne generelle betingelser gælder derudover de enkelte udlejningsbureauers egne bestemmelser, som anført under salgs- og forretningsbetingelser på bookingsiden.
 
RESERVATIONER
Enhver reservation eller booking af et sommerhus, som gennemføres på TouristOnlines online systemer vil, såfremt den er blevet korrekt gennemført, blive bekræftet direkte på skærmen samt med en e-mail til Dem som kunde og til det pågældende udlejningsbureau.
 
Denne e-mail er en bekræftelse af, at det pågældende sommerhus er til Deres disposition i det i bookingen anførte tidsrum og til den i bookingen anførte pris.
 
TouristOnline påtager sig intet ansvar for fejl eller uoverensstemmelse, som måtte opstå efterfølgende, herunder afvigelser i bestillingen i forhold til Deres e-mail bekræftelse. Dette vil være et direkte anliggende mellem Dem og udlejningsbureauet. Der henvises nærmere herom til afsnittet Ansvarsfritagelse- og maksimum for et eventuelt ansvar
 
BETALING
Såfremt intet andet er anført, sker betalingen for opholdet direkte til udlejningsbureauet.
 
Enhver forespørgsel eller tvist omkring opholdet eller selve betalingen af Deres ophold, er et anliggende mellem Dem og det pågældende udlejningsbureau og er dermed TouristOnline uvedkommende.
 
ÆNDRING OG ANNULLERING AF RESERVATIONER
Såfremt De måtte ønske at annullere en bekræftet booking, skal dette ske i henhold til bestemmelserne for det pågældende udlejningsbureau.
 
Ændringer af en reservation, som eksempelvis en forlængelse af Deres ophold, kan desværre ikke foretages i bookingsystemet, men skal håndteres som en annullering af Deres oprindelige bestilling og en efterfølgende ny booking. Såfremt sommerhusudlejerens annulleringsbetingelser overholdes, vil dette ikke medføre ekstra omkostninger.
 
PRISER
Alle priser i TouristOnline er hentet direkte fra de respektive udlejningsbureauers bookingsystemer og bekræftes efterfølgende på en e-mail fra TouristOnline. Priserne i TouristOnline systemet skal indtil der foreligger en endelig bekræftelse på reservationen fra udlejningsbureauet betragtes som vejledende. Der kan i enkelte og sjældne tilfælde opstå en forskel i den af udlejningsbureauet bekræftede pris og prisen i TouristOnline systemet. Det vil altid være den af udlejningsbureauet bekræftede pris som er den gældende.
 
TouristOnline påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse priser, idet de håndteres af udlejningsbureauet selv, direkte i TouristOnlines online system. Der henvises nærmere herom til afsnittet Ansvarsfritagelse- og maksimum for et eventuelt ansvar
 
ANDET
Alle informationer i TouristOnlines online systemer er opdateret med yderste omhu. TouristOnline påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl der er sket i forbindelse med inddateringer af informationer, herunder fejl eller uoverensstemmelser, som er opstået på baggrund af datatransmission.
 
ANSVARSFRITAGELSE- OG MAKSIMUM FOR ET EVENTUELT ANSVAR
TouristOnline har indgået aftaler med sommerhusudlejere om at formidle en række nøgleoplysninger om i det væsentlige priser og ledighed (availability). Oplysningerne hidrøres fra og opdateres af de enkelte sommerhusudlejere selv. Som følge af, at TouristOnline ikke kan validere oplysningerne eller om disse opdateres behørigt, er TouristOnlines uden ansvar for om, de formidlede oplysninger er korrekte, måtte være ændret eller at de enkelte sommerhusudlejere efterfølgende disponerer anderledes. De kan derfor ikke indtale et krav overfor TouristOnline uanset på hvilket grundlag et sådan krav rejses.
 
TouristOnline er ikke ansvarlig for forstyrrelser, manglende transmission eller nedbrud på Internettet eller hos TouristOnlines Internet – udbyder uanset årsag.
 
Såfremt TouristOnline uanset ansvarsfritagelsen er ansvarlig for en hændelse, er ansvaret begrænset til et erstatningsansvar, og erstatningen kan ikke overstige kr. 2.000.
 
LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist i henhold til TouristOnlines sytemer afgøres efter dansk ret og ved Sø og Handelsretten i København eller efter TouristOnlines systemer’s valg ved Deres normale værneting.