Vi påtager os intet ansvar for skadedyr som hvepse, fluer, myrer etc. i eller omkring sommerhuset eller ferieboligen.

Hvis du er generet af skadedyr skal du henvende dig til vores lokale samarbejdspartner, som så vil tage sig af sagen.