Vi påtager os intet ansvar for en pludseligt opstået skade, f.eks. fejl i elektriske installationer. I tilfælde af strømsvigt anbefaler vi at du først kontrollerer om der blot skal skiftes en sikring eller om HFI relæet har slået fra og derfor skal slås til igen.

Hvis det ikke er tilfældet eller hvis der er tale om en skade du ikke selv kan udbedre, skal du rette henvendelse til vores lokale samarbejdspartner. Navn og adresse på denne fremgår af lejekontrakten.

Kan skaden ikke udbedres tilfredsstillende, bedes du sende en skriftlig reklamation til os allerede før eller senest umiddelbart efter hjemkomsten. Det er vigtig at alle fejl og mangler bliver påtalt overfor vores samarbejdspartnere under opholdet og umiddelbart efter disse er konstateret. Overholdes dette krav ikke, bortfalder retten til evtl. godtgørelse/refusion.