Det er vores ansvar at sørge for at alle informationer er opdaterede og korrekte. Det gør vi meget ud af at sikre os. Hvis det viser sig at der er fejl eller mangler ved sommerhuset, og at disse ikke fremgik af beskrivelsen, skal du omgående kontakte vores lokale samarbejdspartner OG tage kontakt med os, så snart dette er muligt.

Vi tager dog forbehold for åbenlyse fejl og tastefejl, jf. afsnittet ovenfor.